Home > Våre tjenester > Hvem er vi?

Våre tjenester

Hvem er vi?

Dentsolution AS er et dynamisk og fremtidsrettet selskap som formidler og importerer tannteknikk fra Kina. Dentsolution’s «kongstanke» er å formidle høy kvalitet til lave priser. Vi forsøker hele tiden å gjøre alt litt bedre, litt enklere og mere kostnadseffektivt. Våre kunder skal oppleve at tanntekniske arbeider levert av oss tilfredsstiller ønsker i henhold til pris, service og kvalitet.

Som agent og formidler er vår hovedoppgave å sørge for god arbeidsflyt mellom tannlege og laboratoriet i Kina. Vi er ansvarlig for kommunikasjonen og har ansvaret for at det ferdige produktet er i henhold til tannlegens spesifikasjoner. Alle ferdige arbeider som sendes fra Dentsolution er kvalitetssikret av autoriserte tannteknikere.

Våre verdier

  • Jakten på teknologi og innovasjon
  • Gi utmerket kundeservice
  • Forpliktelse til høy kvalitet og konkurransedyktige priser
  • Rask leveringstid på alle våre produkter

Laboratoriet i Kina

"Den enkle tanken bak god kvalitet er at dårlig kvalitet er dyrt"

Vår leverandør er i tråd med vår kvalitetspolitikk, ISO 9001 og ISO 13485-sertifisert og benytter kun CE-merkede materialer i produksjonen.

Leverandøren uttaler:

Sosial kultur

"Vi skal være en arbeidsgiver som verdsetter mangfoldet og skal respektere forskjellene mellom ansatte. Vår arbeidsstyrke skal være engasjerte medarbeider med fokus på å tilby tannteknikk i verdensklasse. Vårt laboratorium skal rekruttere, utvikle og forfremme våre teknikere. Våre ansatte skal ha et godt arbeidsmiljø, konkurransedyktige lønn og variasjon i arbeidet."

Vår kunnskap

"Våre tannteknikere skal være oppdatert på den nyeste utviklingen i bransjen. Vi gir våre medarbeidere opplæring og kurs for å utvikle deres ferdigheter. Disse inkluderer studiegrupper, egne seminarer og sertifiserte kurs fra våre materialleverandører."

"Vår organisasjon forplikter seg til å ta imot studenter mens de er under utdanning. Vi tilbyr derfor studenter praksisplasser for at de skal kunne praktisere tannteknikk ved siden av teoriopplæring."