Home > Proteser > Delprotese metall

Proteser

Delprotese metall

En avtagbar partiell protese i metall er en protese som erstatter deler av et tannsett i en kjeve. Partielle metallproteser har både gingivale og dentale festeelementer. Det betyr at de har støtte og feste elementer på gjenstående tenner, og feste gjennom slimhinne og vev.

En delprotese skal forsøke å gjenskape de naturlige tennenes estetiske, fonetiske og mastikatoriske funksjoner.

Mål for konstruksjonen:

Å fordele belastningen ved konstruksjonen optimalt i forhold til resttannsettets topografi — antall tenner, status og plassering

Fordeler:

Opprettholder tyggefunksjon

 • Opprettholder fonetiske funksjoner
 • Opprettholder estetiske funksjoner
 • Forhindrer tannvandring av resttannsett og antagonerende tenner

Ulemper

 • Karies problemer
 • Pasienten kan få smaksendringer
 • Sykdommer i tennenes støttevev(parodontopati)
 • Økt mobilitet av klammertenner
 • Akselerert resorpsjon av kjevekam
 • Soppinfeksjoner(protesestomatitis) og trykksår

Protesens bestanddeler:

 • Protesebasis
 • De sekundære støtteflater
 • Tyggetrykksflate
 • Aktive og passive retensjons elementer
 • Gingivale retensjonselementer
 • Slimhinne og underliggende vev — tar opp belastningen fra protesen.

Passive retensjonselementer er deler av protesen som motvirker indirekte krefter som vil løsne protesen fra underlaget:

 • Opplegg - overfører belastningen fra protesen til gjenstående tenner og motvirker synking

Aktive retensjonselementer er deler av protesen som direkte motvirker krefter som vil løsne protesen fra underlaget:

 • Klammere -
 • Adhesjon - tiltrekningskraften mellom forskjellig legemers molekyler


Viktige hensyn å ta angående proteseutstrekningen:

 • Antall gjenstående resttenner og plassering?
 • Konstruksjonen må ikke skade ankertannen når protesen belastes
 • Bløtvev
 • Trykkområder / avlastning
 • A-linje
 • Overgangsfold
 • Tuber
 • Tronum retromolare
 • Utstrekning i gane(overkjeve) og lingualt(underkjeve)

Hvilke tenner skal erstattes?

 • Tennenes stilling i forhold til hverandre
 • Sambittforhold
 • Eventuelle spesielt tippede tenner
 • Mulige retensjonssteder
 • Prominensanalyse, protesens beste innførings ­og uttaksretning

Modellen må omfatte:

 • Nøyaktig gjengivelse av resttannsettet i begge kjever
 • Den tannløse alveole, kjevekam
 • Alle tilstøtende partier som kan tenkes å få betydning for behandlingen

Arbeidsfaser ved fremstilling av partielle proteser:

 • Planlegging - primæravtrykk
 • Fremstilling av individuell avtrykkskje
 • Sekundær avtrykkstagning
 • Fremstilling av sekundær modell
 • Frihåndsanalyse
 • Modellanalyse
 • Inntegning og avlasting av konstruksjon
 • Prøving og godkjenning av metallskjelett + bittregistrering og fargeuttak
 • Tilpassing og oppstilling av protesetenner
 • Prøving av tannoppstilling for godkjenning
 • Polymerisering og pussing
 • Innsetting og kontroll av ferdig protese.