Home > Kroner & Broer > Multilayer Zirkonia

Kroner & Broer

Multilayer Zirkonia

Zirkonia 3D Multilayer er en ny formel for monolittisk zirkonia som tilbyr en unik kombinasjon av translucens og styrke. Dette produktet er et gjennombrudd for monolittisk zirkonia som er tradisjonelt ansett som et sterkt men ugjennomsiktig materiale, med tvilsom estetikk i fremre områder. Styrken til 3D Multilayer er 700Mpa som er vesentlig høyere sammenlignet med gjennomskinnelige alternativer som IPS e.max.

Monolittisk zirkonia designes og freses ved hjelp av CAD/CAM-teknologi og sintres ved 1530 grader celsius for å oppnå optimal styrke. Den ferdige kronen eller broen blir deretter innfarget og glanset.

Fordeler

 • Naturlig gjennomskinnelighet
 • Prisgunstig
 • Styrke og holdbarhet
 • Utmerket kanttilpasning
 • Biokompatibilitet
 • Påvirkes ikke av svingninger i prisene på metall


INDIKASJONER/KONTRAINDIKASJONER

Zirkonia restaureringer brukes ved:

 • Single anteriore og posteriore kroner
 • Single Implantater
 • Fasetter
 • Innlegg/Onlay
 • Sterkt misfargede pilarer kan være en kontraindikasjon


PREPARERING

En ideell preparering skal være en chamfer eller en sirkulær skulder preparering uten skarpe kanter eller uregelmessige groper. For å oppnå best resultat reduseres den anatomiske formen etter angitt minimumstykkelse.

Prepareringen deles inn i tre plan:

 • Reduser den incisale/okklusale tredel av tannen med 1mm – 1,5mm.
 • Reduser den midtre tredel av tannen med 1mm – 1,5mm.
 • Reduser den gingivale tredel av tannen med 1,0mm.

SEMENTERING

Vi anbefaler adhesiv sementering med en resinsement. Følg produsentens bruksanvisning for den valgte sementen.

Anbefalte resinsementer:

 • RelyX™ Unicem (3M ESPE)
 • Panavia™ F2.0 (Kuraray)
 • Variolink Veneer (Ivoclar Vivadent)
 • Variollink II (Ivoclar Vivadent)

Resinforsterket glass ionomer sement

 • RelyX™ Luting Cement (3M ESPE)
 • GC Fuji Plus™ (GC America)

INSTRUKSJON FOR JUSTERING AV MONOLITTISK ZIRKONIA

For å oppnå best mulig resultater bør kronen returneres til laboratoriet for ny glansing eller justering.

Hvis det blir behov for å justere keramet må det kun slipes med en finkornet diamant. Bruk lett trykk for å unngå mikrofrakturer.

 • Et fotballformet bor er mest effektivt ved justering av okklusjonsflatene til de bakre tennene og de linguale flatene til de fremre tennene.
 • Et avsmalnende bor er mest effektivt ved justering av de proksimale kontaktpunktene.
 • Et rundt bor brukes til å justere en cusp eller fossa og til å skape endodontisk tilgang.