Home > Kroner & Broer > Gullarbeider

Kroner & Broer

Gullarbeider

Edelmetaller og legeringer har en lang historie som odontologiske restaureringer i form av innlegg/onlay og morrison kroner/broer. På grunn av gullets lange levetid og anvendelighet har gull vært tannlegens foretrukne valg. I tillegg til å være ikke-korroderende er gull det mest biokompatible metallet som benyttes i tannteknikken. Kantene på gullet verken sprekker eller fliser seg opp, selv ved polering og slitasje. Gullets slitasjegrad og varmeutvidelseskoeffisient er svært lik emaljens, og gull gir dermed en mer naturlig tilpasning. Når tennene prepareres for gull, er det ofte ikke nødvendig å fjerne så mye tannsubstans, og tannen blir dermed sterkere og sunnere

Fordeler

 • Gode funksjonsegenskaper
 • Vevsvennlig
 • Overlegen tilpasning
 • Styrke
 • Lang holdbarhet

INDIKASJONER/KONTRAINDIKASJONER

Helstøpte restaureringer brukes ved:

 • Single kroner og broer i de anteriore og posteriore områdene
 • Kan brukes sammen med støpte delproteser
 • Implantater
 • Produseres med uedle, halvedle, edle og høyedle legeringer
 • Påvirkes av svingninger i prisene på metall


PREPARERING

Slice-preparering er anbefalt for helstøpte restaureringer. Alle typer kantpreparering kan imidlertid benyttes. For å oppnå best resultat reduseres den anatomiske formen etter angitt minimumstykkelse.

Prepareringen deles inn i tre plan:

 • Reduser den incisale/okklusale tredel av kronen med 1-1,5mm.
 • Reduser den midtre tredel av kronen med 1mm.
 • Reduser den gingivale tredel av kronen med 0,75mm.


SEMENTERING

Vi anbefaler konvensjonell sementering. Følg produsentens bruksanvisning for den valgte sementen.

Anbefalte sementer:

 • Panavia 21 (må være fortinnet hvis edelmetall benyttes)
 • Glass ionomer sement (GC Fuji, GC America)
 • Resin sement (RelyX, 3M ESPE)
 • Sinkfosfat
 • Polykarboxylat


TEKNISKE MERKNADER

Alle støpedeler er laget med en metallegering, enten i ikke-edle, halvedle, edle eller høyedle metaller. Legeringer klassifiseres etter innhold.

 • Uedle – Co/Cr
 • Halvedle – palladium baserte legeringer
 • Edle - består av 60% edelmetall
 • Høyedle - består av 75% edelmetall

Legeringstype påvirker materialets hardhet og/eller mykhet.

Type I – Ekstra mykt
Type II – Mykt
Type III – Hardt
Type IV – Ekstra hardt (rigid)