Home > Implantat Protetikk > Valg av distanse

Implantat Protetikk

Valg av distanse

Når benet har vokst rundt tannimplantatet eller fiksturen, påbegynnes det protetiske arbeidet. Nå forlenges tannimplantatet med en distanse som er koblingen mellom tannimplantatet og kronen. Distansen leveres i forskjellige materialer for både sementerbare og skruretinerte løsninger.

Viktige hensyn ved valg av distanse

Benhøyde

 • Anslagsmarginene bør være supragingival i ikke-estetiske soner.
 • Abutment margins should be supragingival in non-aesthetic zones.
 • Abutment margins should be slightly subgingival in aesthetic zones

Kronehøyde

Distanse må sikre god understøttelse for kronematerialet
Høyden på distansen må tilpasses slik at det blir plass for kronematerialet

Lukebredde og approksimale rom
Omkretsen av distansen må være tilstrekkelig for å sikre optimal støtte for kronen
Approksimal tilgang for børster og andre instrumenter for god hygiene

Vinkling

Distansen skal rette opp fiksturens vinkling og plassering i kjevebenet

Estetikk

Valg av material påvirker estetikken
Distansen skal gi optimal støtte for gingiva for optimal gingival estetikk
Distansens kronekant bør ligge litt subgingivalt i estetiske soner


Valg av distanse

Individuelle tilpassede distanser CAD/CAM

 • Metall distanser kan produseres i Titan og Co/Cr
 • Individuelt tilpasset med pasientspesifikke detaljer
 • Designes slik at kronekanten legges i kant med bløtvevet
 • Kan vinkles opp mot 25°
 • Titan distanser med et nitrid belegg (gull nyanse) kan være et alternativ for zirkonia distanser i estetiske soner
 • Metall er anbefalt for konstruksjoner med store spenn og høy belastning

Keramiske distanser kan produseres i Zirkonia og IPS e.max

 • Anbefales i estetiske soner
 • Individuelt tilpasset med pasientspesifikke detaljer
 • Designes slik at kronekanten legges i kant med bløtvevet
 • Svakere styrke sammenlignet med metall distanser, en hybridløsning kan være et alternativ for bedre styrke - metallbase med zirkonia

Prefabrikerte distanser

De fleste implantatleverandører tilbyr prefabrikkerte distanser i titan, IPS e.max eller zirkonia.
standardiserte distanser med gitt konvinkel og plassering av kronekant
begrensede eller ingen justeringsmuligheter for individuell tilpasning
kan leveres vinklede opp mot 25°

Støpte distanser

De fleste implantatleverandører tilbyr prefabrikerte distanser som vokses og støpes på den tradisjonelle måten.

 • Semi utbrennbar, nederste delen av distansen er prefabrikert i edelmetall, mens den øverste delen kan vokses opp og støpes i edelmetall
 • Fullt utbrennbar, hele distansen er prefabrikert i plast, vokses og støpes i alle dentale metallegeringer
 • Kan vinkles opp mot 30° ved individuell tilpasning

 

Distansen kan være skruretinerte eller den kan sementeres.

Skruretinerte løsninger bør brukes

 • i tilfeller hvor det vurderes som sannsynlig at kronen eller broen skal utvides på et senere tidspunkt
 • ved risiko for reparasjonsarbeider (for eksempel bruksister).

Sementerbare løsninger brukes

 • der høyt fokus på estetikk er tilstede, spesielt i frontområdet
 • skruehull blir ikke synlige
 • sementering kan gi en estetisk gevinst ved at vinklete distanser med synlig metall unngås
 • benyttes også for mindre broer og for lave konstruksjoner