Home > Kroner & Broer > Monolittisk Zirkonia

Kroner & Broer

Monolittisk Zirkonia

Tannleger har lenge vært henvist til helstøpte gull kroner og broer for å oppnå langsiktig holdbarhet og styrke ved pasienter med bruksisme. Med lanseringen av monolittiske zirkonia har tannleger fått tilgang til en sterk, hygienisk og prisgunstig løsning. Fordi materialet ikke har porselensbelegg, er det mer fullt motstandsdyktig mot chipping og frakturer. Dette gjør materialet ideelt for pasienter som gnisser tenner (bruksister) og som tidligere har ødelagt andre porselensrestaureringer.

onolittisk zirkonia designes og freses ved hjelp av CAD/CAM-teknologi og sintres ved 1530 grader celsius for å oppnå optimal styrke. Den ferdige kronen eller broen blir deretter innfarget og glanset.

Fordeler

 • Prisgunstig
 • Usedvanlig styrke og holdbarhet
 • Utmerket kanttilpasning
 • Biokompatibilitet
 • Påvirkes ikke av svingninger i prisene på metall


INDIKASJONER/KONTRAINDIKASJONER

Zirkonia restaureringer brukes ved:

 • Single anteriore og posteriore kroner
 • Broer med opptil 14 ledd
 • Maryland broer, maks to hengeledd
 • Implantater
 • Fasetter
 • Innlegg/Onlay
 • Ved anteriore området anbefales «Cut back» teknikk for bedrer estetikk.


PREPARERING

Skulderpreparering er ikke nødvendig, slice-preparering er OK. All preparering der det er en plass på minst 0,5 mm okklusalt, godtas. Minste plassbehov okklusalt er 0,5 mm, men 1 mm er ideelt.

SEMENTERING

Vi anbefaler konvensjonell sementering. Følg produsentens bruksanvisning for den valgte sementen.

Anbefalte sementer:

 • Resinforsterket glassionomer sement
 • RelyX™ Luting Cement (3M ESPE)
 • GC Fuji Plus™ (GC America)
 • Resinsement
 • RelyX™ Unicem (3M ESPE)
 • Panavia™ F2.0 (Kuraray)

INSTRUKSJON FOR JUSTERING AV MONOLITTISK ZIRKONIA

For å oppnå best mulig resultater bør kronen returneres til laboratoriet for ny glansing eller justering.

Hvis det blir behov for å justere keramet må det kun slipes med en finkornet diamant. Bruk lett trykk for å unngå mikrofrakturer.

 • Et fotballformet bor er mest effektivt ved justering av okklusjonsflatene til de bakre tennene og de linguale flatene til de fremre tennene.
 • Et avsmalnende bor er mest effektivt ved justering av de proksimale kontaktpunktene.
 • Et rundt bor brukes til å justere en cusp eller fossa og til å skape endodontisk tilgang.