Home > Proteser > Helprotese

Proteser

Helprotese

En avtakbar protese som omfatter alle tenner i en kjeve kalles en helprotese. En helprotese skal forsøke å gjenskape de naturlige tennenes estetisk, fonetiske og artikulatoriske funksjoner.

Fordeler/indikasjoner

 • Estetisk funksjoner
 • Fonetiske funksjoner
 • Artikulatoriske funksjoner
 • Tyggefunksjoner

Ulemper med protesebehandlingen er følgende:

 • Lang tilvenningsperiode
  Pasienten må endre sin
 • tyggeteknikk for at protesen skal fungere optimalt
 • Pasienten kan få smaksendringer
 • Soppinfeksjoner(protesestomatitis) og trykksår


For at protesen skal sitte godt fast i munnen, må de krefter som strever for å løsne protesen fra underlaget motvirkes. Dette skjer ved hjelp av retinerende og stabiliserende krefter.
Retinerende krefter er de krefter som virker mellom slimhinne og proteseunderlaget, dvs; adhesjon, kohesjon, utspenning, lufttrykk og tyngde.
Stabiliserende krefter jobber med å presse protesen i nærmere kontakt med underlaget ved sammenbiting og annen muskelkontraksjon.

Krefter som holder en protese på plass:

 • Adhesjon - tiltrekning mellom to legemer
 • Kohesjon - krefter som holder en væske sammen
 • Tyngdekraften - positiv i underkjeve og negativ i overkjeve
 • Vakuum - lufttrykk som holder en protese på plass
 • Muskeltrykk - kinn, lepper, tunge
 • Tyggetrykk - okklusjon / artikulasjon

Forutsetninger for en stabil protese er:

 • Optimal form
 • Korrekt anatomisk utforming
 • God okklusjon og artikulasjon

Arbeidsfaser ved fremstilling av helproteser:Planlegging - primæravtrykk

 • Fremstilling av individuell avtrykkskje
 • Sekundær avtrykkstagning
 • Fremstilling av baseplate med voksvoll
 • Bittregistrering og fargeuttak
 • Tilpassing og oppstilling av protesetenner
 • Prøving av tannoppstilling for godkjenning
 • Polymerisering og pussing
 • Innsetting og kontroll av ferdig protese

Tekniske merknader

Helproteser levert av Dentsolution produseres med en injiseringsteknikk som kalles SR-IVOCAP®

Denture Injection System. Med denne injiseringsteknikken vil en kontrollert varme-trykk polymerisering kompensere for kjemisk krymping av akrylmaterialet. Dette sikrer optimal passform og komfort, samt et vevskompatibelt materiale for pasientens slimhinne.

Link til vedlikehold av protesen