Home > Proteser > CAD/CAM

Proteser

CAD/CAM

Stadig flere tannleger investerer i intraorale skannere for å kunne ta digitale avtrykk. Vi har også investert i den digitale utviklingen slik at vi kan implementerer digitale avtrykk i den daglige produksjonen av tannteknikk.

Fremstillingen av avtakbare proteser har også endret seg mot en mere digital produksjon. CAD/CAM produserte proteser har foreløpig en del begrensninger, men teknologien er stadig under utvikling.

Vårt partnerlaboratorium i Kina har den nyeste teknologien på markedet. I tillegg til databehandling fra tannlegens intraorale skanner, kan dataene også overføres ved hjelp av modellskanning i CAD/CAM. Dataene behandles i et CAD-system, der metallskjellettet* eller helprotesen* blir konstruert på en 3D virtuell modell. Når konstruksjonen er ferdig designet sendes informasjonen videre til en fresemaskin eller en 3D printer i CAM-systemet, som freser skjelette*t eller helprotesen*.
Den digitale nøyaktigheten av CAD/CAM-teknikken gir optimal passform, reduserer feilkilder og gir dermed bedre kliniske resultater.

Hvilken type avtakbare proteser kan produseres med CAD/CAM teknologi?

  • Arbeidsmodeller og Studiemodeller, frest eller 3D printet
  • Individuelle avtrykkskjeer (frest eller 3D printet)
  • Stålskjeletter (CoCr), frest eller SLM og en semiløsning med konvensjonell støping av metallet
  • 3D printet Helprotese, kun for try-in

*CAD/CAM produserte metalskjellet og helproteser har begrensinger og produksjonen er foreløpig ikke fullt digitalisert. Sluttføringen og ferdigstillelse av avtakbare proteser er neste skritt i utviklingen som allerede er godt i gang. Det betyr at avtakbare proteser krever fortsatt manuell produksjon av tanntekniker ved påsetting av protesetenner og pressing av akryl.