Home > Skinner > Blekeskinne

Skinner

Blekeskinne

Blekeskinner

Ved profesjonell hjemme bleking lages det spesialtilpassede blekeskinner for pasienten. Dette gjøres ved at tannlegen ved konsultasjon tar avtrykk av begge kjever. Tanntekniker fremstiller gipsmodeller og på gipsmodellen fremstilles det en individuell tilpasset skinne av en formpresset thermofolie. Blekeskinnen får pasienten med seg hjem sammen med blekemiddelet.

Hva skal til:

  • Nøyaktig alginatavtrykk.
  • Gipsmodell med ca ½ mm tykt spacer lag bukkalt på de tennene som skal blekes. Spacer legges ca 1 mm fra gingiva og ikke på incisalkanter / occlusalflater.
  • Skinnen fremstilles av 0,9 mm tykk formpresset thermofolie og klippes så den dekker hele tannen og avsluttes 0,5 - 1,0 mm over gingivalranden.