Home > Proteser > Kombinasjonsarbeid

Proteser

Kombinasjonsarbeid

Kombinasjonsarbeider er erstatninger der man kombinerer fast og avtakbar protetikk. Betingelsene for en vellykket behandling er god planlegging og motiverte pasienter med gode plassforhold.

Forbindelsesleddet mellom den faste og avtakbare delen kalles patentfester. Patentfestene består av en positiv del (patrisen) som er festet til en ankertann, rot eller et implantat, og en negativ del (matrisen) som sitter fast i den avtakbare delen. Festene er som regel prefabrikkerte og finnes i mange varianter for ulike indikasjoner.

Fordeler med patentfester: Positiv og målbar retensjon

  • Positiv og målbar retensjon
  • Stabilitet med forbedret funksjon
  • Ingen sjenerende struktur på tannens overflate, kosmetisk bedre resultat
  • Ikke avhengig av tannens morfologi med tanke på undersnitt
  • Bedre prognose for resttenner
  • Lettere overgang til avtakbar protetikk

Ulemper med patentfester:

  • krever kroner og en viss tannstørrelse
  • krever god plass over kjevekam
  • økonomisk fordyrende