Home > Våre tjenester > Hvem er vi?

Våre tjenester

Hvem er vi?

Dentsolution AS er et dynamisk og fremtidsrettet selskap som formidler og importerer tannteknikk fra Kina. Dentsolution’s «kongstanke» er å formidle høy kvalitet til lave priser. Vi forsøker hele tiden å gjøre alt litt bedre, litt enklere og mere kostnadseffektivt. Våre kunder skal oppleve at tanntekniske arbeider levert av oss tilfredsstiller ønsker i henhold til pris, service og kvalitet.

Som agent og formidler er vår hovedoppgave å sørge for god arbeidsflyt mellom tannlege og laboratoriet i Kina. Vi er ansvarlig for kommunikasjonen og har ansvaret for at det ferdige produktet er i henhold til tannlegens spesifikasjoner. Alle ferdige arbeider som sendes fra Dentsolution er kvalitetssikret av autoriserte tannteknikere.

Våre verdier

  • Jakten på teknologi og innovasjon
  • Gi utmerket kundeservice
  • Forpliktelse til høy kvalitet og konkurransedyktige priser
  • Rask leveringstid på alle våre produkter

Laboratoriet i Kina

"Den enkle tanken bak god kvalitet er at dårlig kvalitet er dyrt"

Vår leverandør er i tråd med vår kvalitetspolitikk, ISO 9001 og ISO 13485-sertifisert og benytter kun CE-merkede materialer i produksjonen.

Leverandøren uttaler:

Sosial kultur

Vi skal være en arbeidsgiver som verdsetter mangfoldet og skal respektere forskjellene mellom ansatte. Vår arbeidsstyrke skal være engasjerte medarbeider med fokus på å tilby tannteknikk i verdensklasse. Vårt laboratorium skal rekruttere, utvikle og forfremme våre teknikere. Våre ansatte skal ha et godt arbeidsmiljø, konkurransedyktige lønn og variasjon i arbeidet.

Vi skal hele tiden etterstrebe best mulig service med tanke på rask leveringstid, god dialog og vi skal levere alle produkter som kunden etterspør.

Vår kunnskap

Våre tannteknikere skal være oppdatert på den nyeste utviklingen i bransjen. Vi gir våre medarbeidere opplæring og kurs for å utvikle deres ferdigheter. Disse inkluderer studiegrupper, egne seminarer og sertifiserte kurs fra våre materialleverandører. 

Vår organisasjon forplikter seg til å ta imot studenter mens de er under utdanning. Vi tilbyr derfor studenter praksisplasser for at de skal kunne praktisere tannteknikk ved siden av teoriopplæring.