Home > Kroner & Broer > E-max Press

Kroner & Broer

E-max Press

IPS e.max® Press er laget av litium disilikat glasskeram som gir enestående estetikk og en styrke på 400 MPa. Den perfekte balansen mellom allsidighet og enkelhet gir gode forutsetninger for å kunne restaurere selv de mest kompliserte kasusene.
E.max Press kan lages med porselen (porselensteknikk) eller uten porselen (maleteknikk). Det anbefales å velge porselensteknikk i front og maleteknikk i diatorikken. E.max er et prisgunstig alternativ til zirkoniabaserte restaureringer.

Fordeler

 • Naturlig gjennomskinnelighet
 • Styrke og holdbarhet
 • Antagonistvennlig
 • Biokompatibel


INDIKASJONER/KONTRAINDIKASJONER

IPS e.max Press brukes ved:

 • Single anteriore og posteriore kroner
 • 3 ledds broer anteriort med ett mellomledd, 2.premolar som den mest distale pilartann
 • Single implantatkroner
 • Fasetter
 • Inlay / Onlay

IPS e.max skal ikke brukes ved:

 • Veldig dype subgingivale preparasjoner
 • Sterkt misfargede pilarer kan være en kontraindikasjon
 • Pasienter med sviktende okklusjon
 • Pasienter som gnisser tenner (bruksister)
 • Som støttetenner for støpte delproteser
 • Skal ikke brukes i situasjoner der kravene til preparering ikke kan innfris
 • IPS e.max er ikke egnet for broer av Maryland-typen.

PREPARERING

En ideell preparering skal være en dyp chamfer eller en sirkulær skulder preparering uten skarpe kanter eller uregelmessige groper. For å oppnå best resultat reduseres den anatomiske formen etter angitt minimumstykkelse.

Prepareringen deles inn i tre plan:

 • Reduser den incisale/okklusale tredel av tannen med 1,5mm - 2,0mm.
 • Reduser den midtre tredel av tannen med 1,0mm - 1,5mm.
 • Reduser den gingivale tredel av tannen med 1,0mm.

SEMENTERING

Vi anbefaler adhesiv sementering med en resinsement. Den minst teknikk sensitive er å velge en dualherdende variant. Følg produsentens bruksanvisning for den valgte sementen.

Anbefalte resinsementer:

 • Variolink Veneer (Ivoclar Vivadent)
 • Variollink II (Ivoclar Vivadent)

Se klinisk guide. LINK!!!!

INSTRUKSJONER FOR JUSTERING AV IPS E-MAX

For å oppnå best mulig resultater bør kronen returneres til laboratoriet for ny påbrenning eller justering.

Hvis det blir behov for å justere keramet, må erstatningen sementeres på plass før justering påbegynnes. Det må kun slipes med en finkornet diamant med vannkjøling ellers risikerer man fraktur av porselenet. Beslipte områder poleres med en poleringsskive (gummiskive) sammen med diamantpoleringspasta.