Home > Kroner & Broer > Etsebro

Kroner & Broer

Etsebro

En manglende fronttann kan være en estetisk utfordring. En etsebro, også kalt Marlyland bridge kan være et alternativ til en bro eller en implantatløsning. Denne restaureringen forankres på en eller flere nabotenner med tynne vinger. Fremstillingen av etsebroer krever begrenset preparering og all preparering skal foregå i emaljen. Etsebroen kan fremstilles i ulike materialer som en MK eller en zirkonia løsning.

Fordeler

 • minimal eller ingen fjerning av naturlige tannsubstans
 • Eliminerer behovet for kirurgiske inngrep
 • Raskt og enkel behandlingsform sammenlignet med tradisjonelle broalternativer

INDIKASJONER/KONTRAINDIKASJONER

Etsebroer brukes ved:

 • Single kroner i de anteriore områdene
 • Midlertidig og langsiktig løsning
 • Produseres i zirkonia for bedre estetikk
 • Produseres med uedle, halvedle, edle og høyedle legeringer
 • Påvirkes av svingninger i prisene på metall
 • Vinger i metall kan få uønskede fargepåvirkninger av nabotenner
 • Begrenset bruk på grunn av dårlig retensjon og liten okklusal plass

PREPARERING

All preparering skal foregå i emaljen. Kun unntaksvis prepareres det inn i dentinet. Ved MK løsning bør beslipning av de incisale 2mm unngås, da metallskjellettet vil kunne skinne gjennom tannen i dette translucente partiet og gi misfarging.
Preparer de approksimale og palatinale/linguale flatene mot gingiva med en ideell avstand på min. 1mm til gingiva. Preparer mot approksimale kontaktpunkter. Prepareringen skal ha en chamferformet avslutning mot gingiva som lett kan identifiseres av tanntekniker. Overgangen fra metallskjellett til tannsubstans skal være jevn.

SEMENTERING

Vi anbefaler adhesiv resinsement og bonding. Følg produsentens bruksanvisning for den valgte sementen.

Anbefalte sementer:

 • RelyX Ultimate, 3M ESPE
 • Panavia, Kuraray