Kvalitet

"Den enkle tanken bak god kvalitet er at dårlig kvalitet er dyrt"

Kunden skal på tross av lavere pris sammenliknet med norskprodusert tannteknikk, være trygge på at vi leverer produkter av minst samme kvalitet og standard.

Som et ledd i vår kvalitetspolitikk stiller vi sterke og omfattende krav til alle våre samarbeidspartnere og leverandører. Dette innebærer at vi utover å levere kvalitetsprodukter, ønsker å være best på service, leveringstid, kundekontakt og at vi leverer alle produkter som kunden etterspør.

Våre leverandører er i tråd med vår kvalitetspolitikk, ISO 9001 og ISO 13485-sertifiserte og bruker kun CE-merkede materialer fra anerkjente leverandører.

Alle arbeider som sendes ut fra Dentsolution kvalitetssikres av autorisert tanntekniker slik at vi hele tiden kan innestå for kvaliteten på våre produkter.