Research

Vi i Dentsolution stilte oss spørsmålet, ”Er det bare laboratorier i USA og Europa som kan levere tanntekniske produkter med høy kvalitet?” Vi forstod raskt at dette ikke er tilfelle siden mange laboratorier i Asia eksporterer 100 % av produksjonen til markeder i USA og Europa.

Strategien ble valgt og kriteriene for våre samarbeidspartnere ble satt. Viktige kriterier for oss var faktorer som kommunikasjon, historikk, antall ansatte, beliggenhet, tilgjengelighet, pris, produktspekter, sertifiseringer, CE-godkjente materialer, leveringstid, distribusjonskanaler, garantier og selvfølgelig produktkvalitet. Selv om produktkvaliteten var vårt viktigste kriterium for valg av leverandør, er også summen av alle disse faktorene med på å danne kvalitet. For å finne denne leverandøren som skulle oppfylle våre kriterier, har vi nedlagt utrolig mye arbeid internt med å finne denne, men ser samtidig at det gjenstår å konvertere dette til en unik sammensetning slik at vi blir bedre enn våre konkurrenter.

Vi brukte 1 måned på å orientere oss skikkelig i markedet i Asia. Vi har sendt over 200 forespørsler til ulike aktører i Asia og da vi hadde fått 90 svar, begynte prosessen med utsiling. Etter 1 måned med videre kommunikasjon og utsiling var vår liste blitt til 15 laboratorier fordelt i India, Thailand, Taiwan og med hovedvekt i Kina. Nye 2 måneder med kommunikasjon via telefon, faks og email samt at vi sendte to utfordrende pasientkasus til hvert av de 15 laboratoriene på listen. Etter vi hadde mottatt siste prøvekasus, ble alle arbeidene nøye vurdert og sammenlignet av 4 autoriserte tannteknikere. Listen ble nå forkortet ned til 10 aktører. Det var nå på tide å pakke kofferten, for nå skulle vi ut å reise. Turen gikk til Kina. Der besøkte vi de siste 10 aktørene og fikk omvisning på laboratoriene og gode avtaler ble forhandlet. Etter besøket i Kina ble erfaringene våre oppsummert og sammenlignet med kriteriene våre, og listen ble til tre.

Vi kan nå med hånden på hjertet si at Dentsolution har gjort alt som står i vår makt for å finne de leverandørene som leverer den kvaliteten som vi vil innestå for.