Hvem er vi?

Dentsolution AS er et selskap som driver med tannteknisk import og norsk produsert tannteknikk. Etter økende etterspørsel av rimeligere tanntekniske arbeider i Norge ser Dentsolution et stort potensial for denne type virksomhet.

Dentsolution har som mål å få en posisjon som kvalitets leverandør av importerte tanntekniske produkter i Norge. Dentsolution ønsker å selge kvalitetsprodukter til lave priser. Forbrukeren skal oppleve at tanntekniske arbeider levert av oss tilfredsstiller ønsker i henhold til pris, service og kvalitet. Kunden skal i trygg forvisning vite at de får den kvalitet de har krav på, selv om de har betalt en lavere pris sammenlignet med norsk produsert tannteknikk.

For å etterleve vår kvalitetspolitikk er det derfor veldig viktig for oss at våre leverandører leverer arbeider av høy kvalitet. Vi skal hele tiden etterstrebe en best mulig service med tanke på rask leveringstid, god kundekontakt og at vi leverer alle produkter som kunden etterspør.