I 1963 ble Tore Bjerch tannteknisk laboratorium etablert. T. Bjerch tannteknisk laboratorium er i dag et svært moderne laboratorie hvor estetikk, kommunikasjon og utvikling er sentrale elementer i bedriften. Laboratoriet leverer i dag alt av tanntekniske produkter.