Levering

Vi tilbyr våre kunder gratis budtjeneste i Oslo og gratis A-post i resten av Norge. For å tilby våre kunder en rask levering har Dentsolution to forsendelser i uken, tirsdag og fredag.

Leveringstiden for tirsdagforsendelsen er 9 dager for kunder i Oslo og 10 dager for postkunder.

Leveringstiden for fredagsforsendelsen er 11 dager for kunder i Oslo og 12 dager for postkunder.